Uttalelse om Ukraina

ShareOn
Share

Johnson Controls og våre ansatte verden over sender sine ønsker  om fred og stabilitet for Ukraina og dets folk.  Vi tror alle har en rolle i å stå opp mot vold, og vi står forenet og i solidaritet med mennesker verden over for å fremme fred.
 

Vi er fokusert på måter vi kan hjelpe våre lokale forretningssteder, og gir støtte til det humanitære hjelpearbeidet i regionen.  Selv om vi er takknemlige for at alle våre ansatte i Ukraina er rapportert å være trygge, forplikter vi oss videre til å støtte opp om nødhjelpsarbeidet både for alle de uskyldige som er direkte rammet, og for uskyldige tilskuere til denne forferdelige situasjonen.
 
Våre avgjørelser og handlinger gjenspeiler våre faste verdier og vår forpliktelse til å gjøre det som er riktig. Vi er inspirert av den utrolige støtten som våre ansatte, kunder, partnere og lokalsamfunn viser for ukrainske mennesker og deres rettigheter.
Bygget på det sterke grunnlaget for våre medarbeideres generøsitet, og vår dollar-for-dollar-kamp, vil Johnson Controls donere $ 250.000 til kritisk humanitær nødhjelpsarbeid på bakken i Ukraina.

Vi tar også en direkte og umiddelbar handling - Johnson Controls suspenderer sin virksomhet i Russland. Vi vil dog oppfylle våre eksisterende kontraktsforpliktelser i den grad det er mulig, og i full overholdelse av sanksjoner, samtidig som vi ikke aksepterer nye forretningsavtaler eller ordre.
 

ShareOn
Share